4. Kongres dečijih hirurga Srbije s međunarodnim učešćem

Regionalna konferencija: multidisciplinarno lečenje hirurških bolesti kod dece

POŠALJI APSTRAKT


INSTRUKCIJE ZA SLANJE APSTRAKTA:

Od 1. oktobra 2017. biće omogućeno da priložite Vaš Apstrakt putem web strane Kongresa.

Preuzmi instrukcije

ROK ZA DOSTAVLJANJE APSTRAKATA:


Apstrakte dostaviti najkasnije do 31. januara 2018. godine

Ukoliko želite da prijavite rad na kongresu, molimo Vas popunite priloženu apstrakt formu.

Dokument možete poslati i elektronskom poštom kao prilog (attachment) na adresu: secretariat@serbianpediatricsurgery.com. U temi (subject) navesti ime autora rada i naziv apstrakta.

Za sve dodatne informacije vezane za slanje apstrakata, molimo Vas kontaktirajte Sekretarijat kongresa putem e-maila:

secretariat@serbianpediatricsurgery.com