4. Kongres dečijih hirurga Srbije s međunarodnim učešćem

Regionalna konferencija: multidisciplinarno lečenje hirurških bolesti kod dece

ORGANIZACIONI ODBOR:


  • PREDSEDNIK: Asist.dr sc.med. Predrag Ilić
  • KOPREDSEDNIK: Doc.dr Radoje Simić
  • GENERALNI SEKRETAR: Asist.dr sc.med. Đorđe Kravljanac

ČLANOVI:


  • Dr sc.med. Ninoslav Begović
  • Dr Marko Bogosavljević